ایران برک   | بازدید مدیرکل زندانهای استان گیلان از ایران برک

اخبار ایران برک

image

بازدید مدیرکل زندانهای استان گیلان از ایران برک

17 آذر 1398

به گزارش روابط عمومی کارخانجات پشمبافی ایران برک بازدیدی با حضور اعضای سازمان اداره کل امور زندان های استان گیلان از کارخانجات ایران برک صورت گرفت.

در این بازدید محمدی اصلی مدیرکل زندان های استان گیلان، اکبری معاون اداری مالی، ابراهیم پور و آستینه روسای ستادی استان، غریب پور رییس بازداشتگاه و دری معاون بازداشتگاه استان گیلان حضور داشتند و از بخش دوخت و دوز شرکت بازدید نمودند

اردلان صالحی مدیربازرگانی ایران برک گفت: هدف این بازدیدها ایجاد آشنایی بیشتر بافعالیت های تولیدی شرکت ایران برک می باشد و راهی است برای ایجاد تعاملی سازنده با سازمان ها و ادارات استان گیلان، زیرا تنها با حمایت همگانی مسئولین استان از تولیدات بومی می توان بر ادامه راه اینگونه کارخانجات امیدوار بود.

برای دریافت آخرین آخبار مربوط به ایران برک ایمیل خود را وارد کنید

دریافت کاتالوگ