ایران برک   | برگزاری مجمع منتهی به سال مالی 1395

اخبار ایران برک

image

برگزاری مجمع منتهی به سال مالی 1395

29 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی ایران برک این مجمع در تاریخ 15/04/1398 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، با حضور مهندس مهدی پهلوان مدیرعامل کارخانجات، آقای قاسم ضرابیه رئیس هیئت مدیره، بازرسین اعضای هیئت مدیره، مدیران و برخی از سهامداران در شرکت ایران برک برگزار گردید

در این جلسه به صورت مفصل گزارش کاملی از عملکرد مالی شرکت در سالهای گذشته ارائه شد.علاوه بر آن در ارتباط با مواردی همچون تعیین حسابرس های مالی و اعضای هیئت مدیره تصمیم گیری هایی با حضور اعضای مجمع صورت گرفت.

برای دریافت آخرین آخبار مربوط به ایران برک ایمیل خود را وارد کنید

دریافت کاتالوگ